Consular Information

Розгляд клопотань громадян України про залишення на постійне проживання в США

 Документи, необхідні для оформлення дозволу на залишення на ПМП Повідомлення рішення заявникові та оформлення документів про його постійне проживання за кордоном

  

Документи, необхідні для оформлення дозволу на залишення на ПМП

Громадяни України, які виїхали за її межі тимчасово і отримали дозвіл американських властей на постійне проживання в США (green card) та мешкають на території нашого консульського округу (штат Нью-Йорк штат Коннектікут штат Мейн штат Массачусетс штат Нью-Хемпшір штат Нью-Джерсі штат Пеннсільванія штат Род Айленд штат Вермонт ), при порушенні клопотання про залишення на постійне проживання в США подають до Генерального консульства України в м. Нью Йорк такі документи:

 • Паспорт громадянина України для виїзду за кордон чи інший документ, за яким громадянин України виїхав за її межі, та копії усіх його сторінок.
 • Чотири фотокартки розміром 35 х 45 мм.
 • Заява-анкета (додаток 1).
 • Нотаріально засвідчені копії свідоцтва про народження заявника.
 • За наявності в заявника дітей віком до 18 років - нотаріально засвідчені копії свідоцтв про їх народження.
 • Нотаріально засвідчені копії свідоцтв про шлюб або розірвання шлюбу.
 • Нотаріально засвідчені заяви батьків, одного з подружжя заявника, які проживають в Україні (додаток 2);
у разі смерті зазначених осіб подаються нотаріально засвідчені копії свідоцтв про смерть.
якщо вони пропали безвісти, - нотаріально завірені копії рішення суду про їх визнання безвісно відсутніми.
 • За наявності в заявника неповнолітніх дітей, які залишаються в Україні, - нотаріально засвідчені заяви їхніх законних представників про відсутність у них матеріальних претензій до заявника (додаток 3);
у разі смерті зазначених осіб подаються нотаріально засвідчені копії свідоцтв про смерть.
якщо вони пропали безвісти, - нотаріально завірені копії рішення суду про їх визнання безвісно відсутніми.
 • Довідка з місця роботи заявника в Україні за останні п'ять років про відсутність до нього матеріальних претензій (додаток 4) та три її нотаріально завірені копії; обов'язково має долучатися довідка про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку та про відсутність податкових зобовязань з такого податку.
 • Нотаріально засвідчені заяви дітей віком від 14 до 18 років, які постійно проживають в Україні, про згоду на своє залишення на постійне проживання за кордоном разом з батьками або одним з них (додаток 5).
якщо неповнолітні діти залишаються на постійне проживання за кордоном з одним з батьків - нотаріально засвідчена заява про згоду на це другого з батьків (додаток 6).
у випадку смерті другого з батьків подаються нотаріально засвідчені копії свідоцтва про смерть.
якщо він пропав безвісти, - нотаріально завірені копії рішення суду про визнання його безвісно відсутнім.
 • Нотаріально посвідчені та перекладені українською мовою копії документів, виданих органами державної влади США, про дозвіл на проживання (довідка з INS, Green card, Social Security тощо).
 • Документ, що підтверджує сплату консульського збору ("Money-order" на суму 200 доларів США, Payable to the Consulate General of Ukraine in New York).
УВАГА
 • Незалежно від результату розгляду клопотання консульський збір поверненню не підлягає.
 • Усі документи подаються у 4-х (чотирьох) примірниках.
 • Документи, виконані іноземними мовами, мають мати нотаріально засвідчений, професійно виконаний переклад українською мовою.
 • Документи, видані іноземними органами, мають бути засвідчені спеціальним штампом "Apostille", проставленим відповідним компетентним органом США (офісом Секретаря Штату).
 • Неправильно чи неповністю оформлені документи виконанню не підлягають і повертаються заявникам.
 • Документи, оформлені та надіслані через туристичні агентства, посередницькі фірми, до розгляду не приймаються і повертаються заявникам без розгляду.
  Повідомлення рішення заявникові та оформлення документів про його постійне проживання за кордоном
  • Прийняте компетентними органами України рішення повідомляється заявникові в письмовій або усній формі. У разі відмови в задоволенні клопотання заявникові повідомляються конкретні причини відмови.
  • Разом з повідомленням позитивного рішення заявник інформується про обов'язковість виписки з останнього місця постійного проживання в Україні, здачі паспорта громадянина України до органів внутрішніх справ за останнім місцем проживання в Україні та надання до Генконсульства відповідних довідок.
  • Після представлення заявником довідок про виписку з останнього місця постійного проживання в Україні та здачі паспорта громадянина України до органів внутрішніх справ України в паспорт громадянина України для виїзду за кордон уноситься шляхом проставлення штампа "постійне проживання" або такого напису, який скріплюється підписом посадової особи та печаткою Генконсульства.

  Просили б врахувати необхідність нотаріального засвідчення усіх копій документів та підписів заявника на документах, які надсилаються до Генерального консульства поштою.Якщо документи надсилаються до Генерального консульства поштою, необхідно додати передплачений конверт із зворотньою адресою (Express Mail, Priority Mail). Просимо не використовувати FedEx.Документи, оформлені та надіслані через туристичні агентства, посередницькі фірми, до розгляду не приймаються і повертаються заявникам без розгляду.

ПОРЯДОК отримання довідки про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку - резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов'язань з такого податку
 • 1. Цей Порядок регламентує подання платником податку - резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання (далі - платник податку), органу державної податкової служби декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації) для отримання довідки органу державної податкової служби про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов'язань з такого податку (далі - довідка).
 • 2. Декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) (далі - декларація) подається платником податку до органу державної податкової служби за податковою адресою не пізніше ніж протягом 60 календарних днів, що передують виїзду платника податку за кордон на постійне місце проживання. Декларація подається за три останні звітні податкові періоди (у разі наявності невиконаного обов'язку з подання) та за звітний період поточного року (з початку поточного року до строку, на який припадає день подання такої декларації).
 • 3. Протягом 30 календарних днів з дня отримання декларації орган державної податкової служби зобов'язаний визначити податкове зобов'язання платника податку та надіслати йому податкове повідомлення, а у разі відсутності податкових зобов'язань - видати довідку платнику податку. Платник податку зобов'язаний у порядку, передбаченому Податковим кодексом України, сплатити визначену у податковому повідомленні суму податкового зобов'язання, включаючи пеню та штрафні санкції (у разі наявності). Документ, що підтверджує сплату податку на доходи фізичних осіб (квитанція банку, платіжне доручення), пред'являється платником податку органу державної податкової служби для отримання довідки.
 • 4. Довідка засвідчується підписом начальника органу державної податкової служби і скріплюється печаткою.
 • 5. Довідка дійсна протягом 60 календарних днів з дати видачі.
 • 6. Довідка, форма якої визначається Державною податковою службою, повинна містити такі дані: назву органу державної податкової служби, який видає довідку; прізвище, ім'я та по батькові платника податку; реєстраційний номер облікової картки платника податків згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті); звітний податковий період, за який подано декларацію та видається довідка; інформацію про сплату податку на доходи фізичних осіб або про відсутність податкових зобов'язань з такого податку.
 • 7. Видана органом державної податкової служби довідка подається платником податку до органів митного контролю під час перетинання митного кордону України та є підставою для проведення митних процедур.

  (ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. N 1243)

 

 

Copyright © 2007, Consulate General of Ukraine in NY.