Consular Information

Витребування документiв iз-за кордону (загальні положення)

Управління консульської служби МЗС України здiйснює витребування документiв iз-за кордону через посередництво дипломатичних представництв та консульських установ України. Документи соцiально-правового характеру можуть бути витребуванi на пiдставi клопотань громадян, якi проживають на територiї України.

Порядок витребування документiв передбачає заповнення анкет, якi надсилаються заявникам на їх письмовi звернення до Департамету консульської служби МЗС України.

За витребування документа iз заявника стягується консульський збiр вiдповiдно до тарифу консульських зборiв (станом на липень 2004 року він становить - 8,5 гривень для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства). Консульський збір сплачується за такими банківськими реквізитами: рахунок N31112067800011; код платежу 15030000; банк одержувача: УДК у м. Києві МФО820019, одержувач ВДК у Шевченківському р-ні м.Києва, ЄДРПОУ 26077968.

У разі відсутності в архівах відповідних архівних даних, консульський збір, сплачений за витребування документа, не повертається.

Довідки з питань витребування документів із-за кордону можна отримати:

  • за адресою: 01018, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 2;
  • за телефонами: (044) 253-12-66; 253-15-96

Витребування документів з України
Запити по витребуванню документів з України можуть надсилатися громадянами безпосередньо на адреси архівних установ України. Про результати розгляду таких звернень громадян інформують дипломатичні представництва та консульські установи України.

З питань витребування документів з України особи, які проживають за кордоном можуть звертатись також до дипломатичних та консульських установи України за кордоном для оформлення відповідного запиту в Україну.

Громадяни, які проживають в США на території консульського округу Генерального консульства України в Нью-Йорку (штати Нью-Йорк, Коннектікут, Мейн, Массачусетс, Нью-Хемпшір, Нью-Джерсі, Пеннсільванія, Род Айленд, Вермонт), можуть звертатися до Генконсульства України в м. Нью-Йорк, для здійснення запиту до архівних установ України.

Для цього необхідно особисто подати або надіслати до Генконсульства такі документи:

  • Три примірники заповненої анкети встановленого зразка по витребуванню документу з України. Анкета заповнюється виключно українською мовою у 3-х примірниках, на кожний документ окремо. Відповіді на запитання слід давати повні та точні.
  • Грошовий переказ (" money order" payable to the Consulate General of Ukraіne in New York) окремо на 15 дол. США (розгляд заяви про витребування документу) та на 60 дол. США (за витребування документу з України) за кожний документ. Чеки та готівка не приймаються.
  • Передплачений конверт із зворотною адресою, якщо документи надсилаються поштою.

УВАГА! Якщо документи надсилаються поштою, підпис заявника на анкеті має бути нотаріально засвідченим.

В разі відсутності в архівах відповідних архівних даних, консульський збір, сплачений за витребування документів, не повертається.

У разі невідповідності отриманих документів зазначеним вище вимогам, документи повертаються заявникам без виконання.

Інформацію англійською мовою про порядок витребування документів з України Ви можете прочитати тут (англ.)..


Витребування документів з країн, які утворилися на території колишнього СРСР

УВАГА: Запити по витребуванню документів з країн, що утворилися на території колишнього СРСР (Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Латвії, Литви, Естонії, Молдови, Росії, Таджикистану, Туркменистану, Узбекистану), надсилаються громадянами безпосередньо на адреси архівних установ цих країн, або до Посольств (консульств) цих країн в США. .


Пам'ятка по витребуванню з України документiв про реєстрацiю актiв цивільного стану

На пiдтвердження фактiв, що пiдлягають реєстрацiї в органах реєстрацiї актiв цивільного стану, цими органами видаються належним чином засвiдченi свiдоцтва або довiдки, якi мiстять основнi данi про особу.

1. Повторнi свiдоцтва видаються особам, на яких складено актовий запис цивільного стану, а повторнi свiдоцтва про народження дiтей можуть видаватися їх батькам i усиновителям. Повторнi свiдоцтва про народження дiтей, якi не досягли 18 рокiв, можуть також видаватися опiкунам, пiклувальникам i адмiнiстрацiї дитячих закладiв, в яких дiти перебувають на вихованнi. Особам, яким виповнилося 16 рокiв, повторнi свiдоцтва можуть видаватися при наявностi паспорта.

Особi, позбавленiй батькiвських прав, повторнi свiдоцтва про народження дiтей не видаються. При видачi повторного свiдоцтва про народження вiдомостi про батькiв наводяться у повнiй вiдповiдностi з даними актового запису про народження.

Повторнi свiдоцтва про смерть видаються лише родичам померлого (дiтям померлого, в тому числi й усиновленим, другому з подружжя, братам i сестрам померлого, дiду i бабi померлого як з боку батька, так i з боку матерi).

Родиннi вiдносини повиннi бути пiдтвердженi документально.

2. Повторнi свiдоцтва про одруження, яке припинено, не видаються. В цьому разi на прохання заявникiв видається довiдка встановленого зразка.

3. Довiдки про реєстрацiю актiв цивільного стану видаються особам, на яких складено актовий запис. Крiм того, довiдки про реєстрацiю народження, шлюбу, розiрвання шлюбу, зміни iменi, про внесення змiн, доповнень, виправлень в актовий запис видаються родичам по прямiй висхiднiй та низхiднiй лiнiї, а також усиновителям, опiкунам та пiклувальникам.

4. В заявi про видачу повторного свiдоцтва зазначаються:

  • прiзвище, iм'я, по батьковi та адреса заявника;
  • прiзвище, iм'я, по батьковi особи, вiдносно якої запитується свiдоцтво;
  • яке необхiдне свiдоцтво;
  • коли i яким органом реєстрацiї актiв цивільного стану складено актовий запис цивільного стану;
  • мета запиту повторного свідоцтва.

Якщо запитується свідоцтво про народження, додатково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові батьків.

При витребуванні свідоцтва про одруження або розірвання шлюбу зазначається також з ким зареєстровано чи розірвано шлюб.

Витребування, які не належать до компетенції консульської служби України


Усi питання стосовно нарахування та виплати компенсацiй за перебування на примусових роботах пiд час Другої свiтової вiйни належать до компетенцiї Українського нацiонального фонду "Взаєморозумiння i примирення" .

Український нацiональний фонд "Взаєморозумiння i примирення"
Адреса: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 15
Тел.: (044) 462-48-21

Громадяни можуть безпосередньо звертатись до Мiжнародної Служби Розшуку.

Internationaler Suchdienst
Адреса: Internationaler Suchdienst, 5-9, Globe Allee, 34444 Arolsen, Bundersrepublik Deutschland

Особи, якi були вивезенi до Нiмеччини в роки Другої свiтової вiйни з територiї Польщi, для отримання документiв, крiм того, можуть безпосередньо звертатись до польських установ:

Buiro Informacji i Poszukiwan;
Archiwum Glownej Komisji Badania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu.
Buiro Informacji i Poszukiwan
Адреса: Rzeczpospolita Polska, PCK 00-640 Warszawa, ul. Mokotowska, 14

Archiwum Glownej Komisji Badania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu
Адреса: Rzeczpospolita Polska, IPN 00-898 Warszawa, al. Solidarnosci, 127

Додаткову iнформацiю про механiзм отримання компенсацiї вiд органiзацiй Федеративної Республiки Нiмеччина за примусовi роботи можна отримати вiд адвокатiв Української iноземної юридичної колегiї "Укрiнюрколегiя" , якi, за наявною в Мiнiстерствi iнформацiєю, займаються вирiшенням подiбних питань та мають вiдповiдний досвiд.

"Укрiнюрколегiя"
Адреса: 01034, м. Київ, вул. Золотоворiтська, 2-а
Тел.: (044) 234-52-08, 246-53-90, 246-5391, 246-53-92


--------------------------------------

З питань отримання документів про переселення у 1945-1946 роках на підставі Угоди між урядом УРСР та Польщі громадяни України можуть звертатися безпосередньо до територіальних архівів Республіки Польща (в залежності від місцевості, з якої відбувалося переселення):

Державний Архів у м. Перемишлі, (ul. Lelewela 4, 37-700 Przemysl);
Державний Архів у м. Жешуві (ul. Boznicza 2, 35-064 Rzeszow);
Державний Архів у м. Любліні (ul. Jezuicka 13, 20-950 Lublin, skrytka pocztowa 113). В цьому архіві також зберігаються документи Холмського воєводства

-------------

Питаннями розшуку зниклих громадян, розшуку родичiв, встановлення мiсць поховань займається Служба розшуку Нацiонального Товариства Червоного Хреста України .

Служба розшуку Нацiонального Товариства Червоного Хреста України
Адреса: 01004, м. Київ, вул. Пушкiнська, 30

 

 

Copyright © 2007, Consulate General of Ukraine in NY.