Consular Information

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

22 грудня 2003 року для України набула чинності Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів.

Конвенція поширюється на офіційні документи, які були складені на території однієї з Договірних держав і мають бути представлені на території іншої Договірної держави. На таких документах уповноваженим органом проставляється спеціальний штамп „Apostille” (далі - апостиль).

Даний порядок застосовується у відносинах між Україною та державами-учасницями Конвенції (перелік держав додається), окрім ФРН, яка відповідно до ст.12 Конвенції висловила заперечення проти приєднання України до Конвенції. Це означає, що відносно ФРН та держав, які не є учасницями Конвенції, продовжує діяти вимога дотримання процедури консульської легалізації документів.

Офіційні документи, на яких проставлено апостиль, не потребують будь-якого подальшого засвідчення (легалізації).

Конвенція не поширюється:

- на документи, складені дипломатичними або консульськими установами;

- на адміністративні документи, що мають пряме відношення до комерційних або митних операцій.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України „Про надання повноважень на проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів” від 18.01.2003 №61, апостиль проставляється:

Міністерством освіти і науки – на офіційних документах, виданих навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами і організаціями, що стосуються сфери освіти і науки;

Міністерством юстиції – на документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України;

Міністерством закордонних справ – на всіх інших видах документів.

Процедура проставлення апостиля на офіційних документах, складених на території України і призначених для використання на території інших держав, регулюється Правилами, затвердженими Наказом Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 05.12.2003 року №237/803/151/5.

Відповідно до п.2 зазначених Правил апостиль проставляється:

  • на документах, які виходять від органів судової влади України;
  • на документах, які виходять від органів прокуратури України, органів юстиції;
  • на адміністративних документах;
  • документах про освіту та вчені звання;
  • на документах, оформлених державними і приватними нотаріусами;
  • на офіційних свідоцтвах, виконаних на документах, підписаних особами у їх приватній якості, таких як офіційні свідоцтва про реєстрацію документа або факту, який існував на певну дату, та офіційних і нотаріальних засвідченнях підписів.

Документи, на які не поширюється дія Конвенції, мають бути легалізовані відповідно до чинного законовства.

Останню інформацію про перелік держав, які є членами Конвенції, можна отримати на офіційному сайті Гаазької конференції з міжнародного приватного права http://hcch.e-vision.nl/

Довідки з питань проставлення апостиля в Україні можна отримати:


У Міністерстві закордонних справ України:
за адресою: 01018, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 2
за телефоном: (+38-044)-238-16-69
E-mail: cons_vld@mfa.gov.ua
а також на веб-сайті: www.mfa.gov.ua


У Міністерстві юстиції України:
за адресою: 01000, м. Київ, вул. М.Коцюбинського, 12 (ст. метро "Університет")
за телефоном: (+38-044)-235-40-83
а також на веб-сайті: www.minjust.gov.ua


У Міністерстві освіти і науки України:
за адресою: 01135, м. Київ, просп. Перемоги, 10 (зупинка тролейбусів No.5, No.8, No.17 "Повітрофлотський шляхопровід")
за телефоном: (+38-044)-216-22-35
а також на веб-сайті: www.mon.gov.ua
На документах, складених на території США, апостиль проставляється органами влади США.
Детальнішу інформацію про порядок проставляння апостилю та засвідчення документів органами влади США можна отримати за Інтернет-адресою http://travel.state.gov/

 

Copyright © 2007, Consulate General of Ukraine in NY.