April 26, 2010

President's address on the occasion of Chernobyl Disaster Day

 

Dear compatriots!

On April 26, 1986 Ukraine experienced the worst technological catastrophe in the world at the Chernobyl NPP.

Since then, that has been the day of mourning for victims of the Chernobyl disaster and the day of warning for responsible use of peaceful atom. We all remember and mourn heroes of different nationalities, who sacrificed their lives for the future of civilization.

May their bright memory live forever. They will always remain in our hearts.

Perhaps the fact that Ukraine was the first to feel and realized the dangers of peaceful atom, was one of the motivations for our country to be the first in the world to voluntarily give up its nuclear weapons. We have recently also shown the example to the whole world by making the decision to give up leftovers our highly enriched uranium stocks.

Whether we like it or not, Ukraine's energy future is impossible without nuclear power. But we want it to be peaceful and safe, given the lessons of Chernobyl, for which we paid a very high price. There are still more than two million people suffering from harmful effects of radiation exposure, of which 498 thousand are children.

One says that time eases the pain and recently we have been treating the Chernobyl disaster victims very habitually. Their support due to inflation and other processes is becoming more and more symbolic. But we'll change that. Our economy will be gradually recovering and we will find the financial resources to optimize social protection to Chernobyl disaster victims.

As the President of Ukraine, I appeal to all fellow countrymen to unite efforts to overcome the leftover consequences of the disaster. Let the coordinated work, the best human qualities and the character of Ukrainians weathered with the years of overcoming the consequences of Chernobyl disaster, continue to be grounds for quality changes and prosperity of our Homeland.

 

Звернення Президента України з приводу Дня Чорнобильської трагедії

 Дорогі співвітчизники!

26 квітня 1986 року Україна  пережила найкрупнішу  техногенну аварію в світі на Чорнобильській АЕС.

З цього часу цей день  перетворився в День скорботи за  жертвами Чорнобильської  трагедії та день перестороги  щодо відповідального використання мирного атому.  Ми всі разом згадуємо і  сумуємо за героями різних національностей, які пожертвували  своїм життям задля  майбутнього цивілізації.

Вічна і світла їм пам'ять. Вони  завжди залишаться в  наших серцях.

Можливо, те, що  Україна першою відчула і  усвідомила небезпеку  мирного атому, було однією з  мотивацій відмови нашої  держави першою в світі  добровільно від ядерної зброї.  Ми теж показали приклад  світовому співтовариству, прийнявши  нещодавно рішення про  передачу першими  залишків запасів високозбагаченого урану.

 Хочемо ми того  чи ні, але енергетичне  майбутнє України  неможливе без атомної  енергетики. Але насправді мирної  та безпечної, враховуючи  уроки Чорнобиля, за  які ми заплатили дуже високу ціну.  Досі від наслідків згубного  радіоактивного опромінення  потерпають понад два  мільйони громадян, з яких  498 тисяч – діти.

Кажуть, час  стирає біль і до  "чорнобильців" ми почали  ставитись якось дуже звично. Та  й допомога через інфляцію та інші  процеси перетворюється  все більше на символічну. Але  ми це змінимо. Наша  економіка поступово  одужує і ми знайдемо  фінансові ресурси для  оптимізації комплексу  заходів системи соціального  захисту  "чорнобильців".

Як Президент  України я звертаюсь до  усіх співвітчизників  об’єднати зусилля для  остаточного подолання  наслідків аварії. Нехай  злагоджена праця, найкращі  людські риси, та характер  українців, загартований за  роки подолання наслідків Чорнобильської катастрофи,  будуть і надалі основою якісних  змін і процвітання  нашої Батьківщини.