Про декларування доходів,

одержаних у 2009  році

 

 

 

        Одним із приоритетних напрямів у роботі податкових органів на місцях є налагодження партнерських взаємовідносин  з  платниками податків, впровадження ідеології добровільності декларування доходів, взаєморозуміння та формування високої податкової культури громадян.

        Водночас діяльність податкових органів  спрямована на створення сприятливих умов, якісне   обслуговування  громадянам, які прийдуть  виконати  свій громадянський обов’язок перед державою та суспільством стосовно подання декларацій  та сплати податків.   

Статтею 67 Конституції України визначено, що  громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом.

        Подання декларації – це не лише конституційний обов’язок кожного громадянина, а й можливість добровільної сплати податків, від рівня якої залежить стан місцевих бюджетів, соціально-економічний розвиток регіонів та добробут громадян.

Процес  декларування в Україні  проводиться в умовах дії Закону України від 22.05.2003р. №889 - ІV „Про податок з доходів фізичних осіб” (далі –Закон)

        Декларування доходів, отриманих фізичними особами у 2009 році, пов‘язано з виконанням платниками податку положень Закону, згідно з якими громадяни у відповідних випадках зобов’язані подати річну податкову декларацію.

Обов'язок подання декларації у  громадян - платників податку з доходів фізичних осіб виникає у разі отримання ними протягом звітного року різних видів  оподатковуваних доходів:

у випадку, якщо при  нарахуванні чи виплаті доходів  податок не утримувався (пп. 8.1.3 ст. 8 Закону);

        якщо  доходи були одержані  від особи, яка не є податковим агентом (пп. 8.2.1 та пп. 8.2.2 ст. 8 Закону);

      якщо громадянин отримував   іноземні доходи (пп. 9.9.1 ст. 9 Закону). Іноземний дохід – це дохід, відмінний від доходу з джерелом його походження з території України (п.1.4 Закону).

      Одним із важливих етапів  процесу декларування є забезпечення належних умов громадянам України, які здійснюють трудову діяльність за  межами країни.

       Враховуючи вищенаведене, а також те, що на сьогодні значна кількість громадян, які мають постійне місце проживання в Україні  і одержують доходи за її межами, не мають можливості особисто подати декларацію, Державна податкова адміністрація України просить посприяти в інформуванні громадян України, які тимчасово працюють за кордоном або в дипломатичних представництвах, про обов’язкове подання ними до податкових органів декларацій, що дасть їм змогу виконати свій конституційний обов‘язок – добровільно задекларувати доходи шляхом подання такої декларації поштою до державної податкової інспекції за місцем їх проживання на території України.

Термін  подання  декларації про доходи, одержані у 2009 році - до 1 квітня 2010 року.

         Для декларування громадянами своїх доходів у 2010  році залишається   діюча  форма  декларації  згідно з додатком №1 до Інструкції про прибутковий податок з громадян, затверджена наказом Головної державної податкової інспекції України від 21 квітня 1993 року №12 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 9 червня 1993 року за № 64.

 

 

 


Департамент  економічного  аналізу,

структурні підрозділи ДПА України

Протягом року

Зразок                                        

   Форма N 1

 

ЗРАЗОКДержавній податковій інспекції по

 

(назва інспекції)

вхідний N    ______________

за алфавітом N  ______________

 

 

                                                                                

ДЕКЛАРАЦІЯ

про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 2009року

або за інший період звітного року

 

 

                 РОЗДІЛ I                          Ідентифікаційний номер 3132205432

 

     Повідомляю, що я Кравченко Петро  Сергійович

(прізвище, ім'я, по батькові)

проживаю за адресою м. Київ, вул. Рибальська буд.11, кв.72

Телефони: квартирний 460-34-09, службовий 215-46-33

одержав у 2008 році такі доходи:

 

     1.1.  Доходи,  одержані  мною  ЗА  МІСЦЕМ   ОСНОВНОЇ   РОБОТИ (заробітна плата, дивіденди, премії, інші  грошові  та  натуральні виплати,  винагороди,  доходи  від  роботи  за  сумісництвом,   за договорами цивільно-правового характеру, авторські  винагороди,  а

також доходи від виконання разових та інших робіт):

 

Місце основної роботи,  де зберігається трудова книжка (повне найменування  та код юридичної особи за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер  фізичної особи)

За який час      одержано дохід

з 01.01.20099по 31.12.2009

Сума нарахованого доходу

(грн)

Сума утриманого податку

(грн)

1

2

3

4

ЗАТ  “Злагода”

січень – грудень

10000

900

Код ЄДРПОУ  47582031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

*

10000

900 *

 

____

* За даними форми 1ДФ сплачено податку 800 грн.

 

     1.2. Доходи, одержані  мною  в  інших  місцях  НЕ  ЗА  МІСЦЕМ ОСНОВНОЇ РОБОТИ (за виконання робіт за сумісництвом, за договорами цивільно-правового характеру, за виконання разових та інших робіт, дивіденди, авторські винагороди):

ЗРАЗОК 

Де одержано доходи і за що (підприємство або  особа, зареєстрована як  підприємець, та код юридичної особи за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер  фізичної особи)

За який час      одержано дохід

з 01.01.2009

по 31.12.2009

Сума нарахованого доходу

(грн)

Сума утриманого податку

(грн)

1

2

3

4

ПП „Квіти”

Код ЄДРПОУ  13578640

З 01.01.2009 по 01.07.2009

5000 

200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

*

5000

200 

 

     1.3. Доходи, одержані мною від ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ, приватної нотаріальної, адвокатської та іншої незалежної професійної діяльності та інші  доходи,  оподаткування  яких  проводять   податкові  органи (здавання в оренду приміщень, майна та ін.):

 

Види діяльності за кодом КВЕД,  за здійснення   яких одержано  дохід

Сума одержаного валового доходу

(грн)

Витрати,  пов'язані з одержанням доходу

(грн)

Сума чистого доходу

(грн)

Сума податку, сплаченого авансом та утриманого підприємствами

(грн)

 

1

2

3

4

5

Побутові послуги

34000

18600

15400

2400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

34000

18600

15400

2400

 

 

 

     1.4. Доходи,  які  були  мною  одержані  за  кордоном  або  з іноземних держав:

 

ЗРАЗОКНазва країни, в якій або із якої одержано доход (місто, назва організації, яка виплатила доход)

Місяць, в якому одержано дохід

Сума одержаного доходу

Сума податку, яка сплачена (утримана за кордоном)

В інозем. валюті

В укр. грн

В інозем. валюті

В укр. грн

1

2

3

4

5

6

Росія, м.Москва

Серпень

15000 руб

833

1100 руб

61

ПП „Схід”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

15000 руб

833

1100 руб

61

 

З метою усунення подвійного оподаткування ПОДАЮ висновок про сплату податку в

Росії (назва    країни), стверджений податковим органом цієї країни.

 

    РОЗДІЛ 2

 

     Повідомляю, що відповідно  до  чинного  законодавства  я  маю право на такі пільги по прибутковому податку:

 

     2.1.    На     виключення  п'яти    (десяти,     п'ятнадцяти) неоподатковуваних   мінімумів   доходів   громадян  за __ місяців  в сумі ___ грн.

Підстава для виключення ___________________________________________

 

     2.2. На зменшення сукупного доходу на дітей віком до 16 років за ____ місяців

в сумі _________ грн.

 

Відомості про дітей віком до 16 років:

 

Прізвище, ім‘я

Рік і місяць народження

1

Кравченко Наталя Петрівна

20.10.1998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

2.3. На виключення доходів, направлених  мною  у  джерела  їх одержання на придбання акцій та інвестованих  на  реконструкцію  і розширення  виробництва  суб'єктів  підприємницької  діяльності  в загальній  сумі  ______   грн.   Відповідні   підтвердження додаються.

      2.4.   На   виключення   сум,  які   не  перевищують   чотири відсотки сукупного оподатковуваного доходу за звітний  рік, направлених   мною  до  благодійних  установ  та  організацій грн. Документи, що стверджують ці витрати, додаються. 

     2.5. На виключення сум, перерахованих мною коштів на пенсійні рахунки  в  уповноважених  холдинговою  компанією   "Київміськбуд" банках на загальну суму ________ грн. Документи, що стверджують ці витрати, додаються. 

 

 

 

    

РОЗДІЛ 3

 

ЗРАЗОК     3.1. З урахуванням наведених вище даних вважаю, що мій доход, з якого необхідно  сплатити  прибутковий  податок  за  2009 рік, становить  15833  гривень.

 

     3.2.  Одночасно  повідомляю,  що  в  наступному  2010 році  я передбачаю одержати  сукупний  оподатковуваний  доход 40000 гривень.

 

       РОЗДІЛ 4

 

            ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНІСТЬ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

 

 

Перелік власності

Місце знаходження

Вартість за даними інвентарбюро   (грн.)

Площа виділеної земельної ділянки

 (в кв. метрах)

1

2

3

4

1. Жилий будинок

-

 

 

2. Власна квартира

м. Київ, вул. Рибальська буд.11, кв.72

 

205000,00

 

3. Дачний будинок

С.Петровське

56000,00

 

4. Земельні ділянки

С.Петровське

*

2000,00

 

    

5.  Транспортні   засоби   (легкові,   вантажні   автомобілі, мотоцикли, моторні човни):

 

Марка  Chevrolet Модель  Aveo  Потужність двигуна 1498 см2

 

 

     Правильність  зазначених  у   цій    декларації   відомостей

 

СТВЕРДЖУЮ  Кравченко   18.01.2010 р.

                                            (підпис, дата)

 

 

 

 


 

 

Додаток N 1

 

 

Перелік

сум витрат, що включаються до складу податкового кредиту згідно із статтею 5 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (до декларації про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 2009 року)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податку _____Кравченко П.С.

Ідентифікаційний номер платника податку __3132205432_____________________________________

Резидентство ____________резедент____________________________________________________

 

Витрати, фактично понесені платником податку

 протягом  2009 року

 

 

Код

рядка 

Реквізити документів, які підтверджують витрати 

 

Сума (грн.) 

Сума коштів або вартість майна, переданих платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, зареєстрованим в Україні у розмірі, що перевищує два відсотки, але не є більшим п'яти відсотків від суми його загального оподатковуваного доходу, отриманого протягом звітного податкового року 

 

01 

 

 

 

 500

Сума коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості середньої професійної або вищої форми навчання такого платника податку, іншого члена його сім'ї першого ступеня споріднення, але не більше суми, розмір якої не перевищує суми місячного мінімального прожиткового рівня для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень, у розрахунку за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року. У 2009 році цей розмір становив 940 грн. на місяць (669 грн. х 1,4) 

 

02 

 

 

6000

 

Сума витрат платника податку на сплату  за власний рахунок страхових внесків, страхових премій та пенсійних внесків страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, установі банку за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади як такого платника податку, так і членів його сім'ї першого ступеня споріднення, яка не перевищує (у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування):

а) при страхуванні платника податку або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом платника податку або на банківський пенсійний депозитний рахунок чи за їх сукупністю - суму, визначену у розмірі, що не перевищує суми місячного мінімального прожиткового рівня для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень, у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких дія 669 грн. х 1,4); 

б) при страхуванні члена сім'ї платника податку першого ступеня споріднення або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом або на банківський пенсійний депозитний рахунок на користь такого члена сім'ї чи за їх сукупністю - 50 відсотків суми, визначеної у підпункті а) у розрахунку на кожного застрахованого члена сім'ї ( у 2009  році – 302,5 грн.).

 

03 

 

 

 

 7000

Суми витрат платника податку із: (р. 04.1 + 04.2) 

04 

Х 

  

штучного запліднення незалежно від того, перебуває він у відносинах шлюбу з донором чи ні 

 

04.1 

 

 

 

 

Оплати вартості державних послуг, включаючи сплату державного мита, пов'язаних з усиновленням дитини 

 

04.2 

 

 

 

 

Частину суми процентів за іпотечним кредитом, сплачених платником податку, яка розраховується за правилами, визначеними згідно із статтею 10 Закону 889.

05

 

0

Всього витрат (06 = 01 + 02 + 03 + 04+ 05

06 

 

 

 

 13500

     

                             Наведена інформація є достовірною

 

_____________________________

особистий підпис фізичної

особи - платника податку 

______________________________

особистий підпис особи,

 уповноваженої на заповнення декларації 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   Додаток 2 

 

 

РОЗРАХУНОК

 

 

суми податку з доходів фізичних осіб (ПДФО), що підлягає поверненню платнику податку або сплаті до бюджету, у тому числі у зв'язку з нарахуванням податкового кредиту

 

 

 

Проведений, Кравченко П.С.                                                 ідентифікаційний N3132205432

 

(прізвище, ініціали платника податку)

 

на підставі поданої декларації про доходи, одержані у 2009 році (вх. N _____ від ____________)

 

Розділ I

 

 

(сума ПДФО до повернення з бюджету у зв'язку з нарахуванням податкового кредиту)

 

 

         рядка

Алгоритм розрахунку

Сума (грн.)

 

 

визначені платником

за наслідками перевірки

 

 

1

Сума загального річного доходу, нарахованого протягом 2009 року у вигляді заробітної плати (зазначено у п. 1.1 Розділу I декларації), зменшена на суму податкового кредиту, зазначену у рядку  06 переліку сум витрат.

(10000-13500)

0

 

 

2

Сума ПДФО з оподатковуваного доходу, визначеного у п. 1 цього розділу за ставкою, встановленою п. 7.1 ст. 7 Закону (15 %) .

0

0

 

 

3*

Сума ПДФО до повернення (сума ПДФО, утримана протягом 2009р. та зазначена у п. 1.1 Розділу I декларації, зменшується на суму ПДФО, визначену у п. 2 цього розділу .

900

800

 

 

* Сума податку до повернення не може перевищувати суми податку, перерахованого до бюджету окремим платником податку.

 

 

Розділ II

 

 

(сума ПДФО до повернення з бюджету з інших підстав)

 

 

         рядка

Алгоритм розрахунку

Сума (грн.)

 

 

визначені платником

за наслідками перевірки

 

 

1

Сума ПДФО, що підлягає поверненню з бюджету (абзац другий пп. 6.5.5 п. 6.5 ст. 6 Закону). До розрахунку приймається сума ПДФО, зазначена у довідці, поданій платником податку та виданій податковим агентом - працедавцем).

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ III

 

 

(суми податку з доходів фізичних осіб, які підлягають сплаті до бюджету)

 

 

         рядка

Алгоритм розрахунку

Сума (грн.)

 

 

визначені платником

за наслідками перевірки

 

 

Доходи від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) (п.9.1 ст.9, ст.11 та п.7.1 ст.7 код бюджетної класифікації 11011200)

 

 

1

Сума оподатковуваного доходу, з якого слід сплатити ПДФО до бюджету за ставкою 0% (доходи, зазначені у п. 1.2 Розділу I декларації) 

 

 

 

 

1.1

Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п.1цього розділу. 

 

 

 

 

2

Сума оподатковуваного доходу, з якого слід сплатити ПДФО до бюджету за ставкою 1% (доходи, зазначені у п. 1.2 Розділу I декларації) 

 

 

 

 

2.2

Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п.2 цього розділу.

 

 

 

 

3

Сума оподатковуваного доходу, з якого слід сплатити ПДФО до бюджету за ставкою 5% (доходи, зазначені у п. 1.2 Розділу I декларації) 

 

 

 

 

3.3

Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п.3 цього розділу.

 

 

 

 

4

Сума оподатковуваного доходу, з якого слід сплатити ПДФО до бюджету за ставкою 15% (доходи, зазначені у п. 1.2 Розділу I декларації) 

 

 

 

 

4.4

Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п.4 цього розділу.

 

 

 

 

5

Сума оподатковуваного доходу, з якого слід сплатити ПДФО до бюджету за ставкою 30% (доходи, зазначені у п. 1.2 Розділу I декларації) 

 

 

 

 

5.5

Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п.5 цього розділу.

 

 

 

 

6

Сума ПДФО самостійно сплачена платником податку до бюджету протягом року з зазначених доходів, визназчених у п. 1.2 Розділу I декларації (пп.1.1; 2.2; 3.3; 4.4; 5.5) 

 

 

 

 

7

Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 1.2  Розділу I декларації (сума п.п.1.1; 2.2; 3.3; 4.4; 5.5)  

 

 

 

 

8**

Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 1.2  Розділу I декларації (сума п.п.1.1; 2.2; 3.3; 4.4; 5.5 - п.6 цього розділу)  

 

 

 

 

Доходи від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду) (ст. 12  з урахуванням положень п.7.1 ст.7, п. 22.3 ст. 22; код бюджетної класифікації 11011300)

 

 

         рядка

Алгоритм розрахунку

Сума (грн.)

 

 

визначені платником

за наслідками перевірки

 

 

9

Сума оподатковуваного доходу, з якого слід сплатити ПДФО до бюджету за ставкою 1% (доходи, зазначені у п. 1.2 Розділу I декларації) 

 

 

 

 

9.9

Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п.9 цього розділу.

 

 

 

 

10

Сума оподатковуваного доходу, з якого слід сплатити ПДФО до бюджету за ставкою 15% (доходи, зазначені у п. 1.2 Розділу I декларації) 

 

 

 

 

10.10

Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п.10 цього розділу

 

 

 

 

11

Сума оподатковуваного доходу, з якого слід сплатити ПДФО до бюджету за ставкою 30% (доходи, зазначені у п. 1.2 Розділу I декларації) 

 

 

 

 

11.11

Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п.11 цього розділу

 

 

 

 

12

Сума ПДФО самостійно сплачена платником податку до бюджету протягом року з доходів, визназчених у пп.9.9; 10.10; 11.11 цього розділу

 

 

 

 

13

Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 1.2  Розділу I декларації (сума п.п.9.9; 10.10; 11.11)  

 

 

 

 

14**

Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 1.2  Розділу I декларації (сума п.п.9.9; 10.10; 11.11;  - п.12 цього розділу)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи отримані внаслідок прийняття у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав (ст.13  код бюджетної класифікації 11011400)

 

 

         рядка

Алгоритм розрахунку

Сума (грн.)

 

 

визначені платником

за наслідками перевірки

 

 

15

Сума оподатковуваного доходу, з якого слід сплатити ПДФО до бюджету за ставкою 0% (доходи, зазначені у п. 1.2 Розділу I декларації) 

 

 

 

 

15.15

Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 1цього розділу

 

 

 

 

16

Сума оподатковуваного доходу, з якого слід сплатити ПДФО до бюджету за ставкою 5% (доходи, зазначені у п. 1.2 Розділу I декларації) 

 

 

 

 

16.16

Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п.16 цього розділу 

 

 

 

 

17

Сума оподатковуваного доходу, з якого слід сплатити ПДФО до бюджету за ставкою 15% (доходи, зазначені у п. 1.2 Розділу I декларації) 

 

 

 

 

17.17

Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п.17 цього розділу 

 

 

 

 

18

Сума оподатковуваного доходу, з якого слід сплатити ПДФО до бюджету за ставкою 30% (доходи, зазначені у п. 1.2 Розділу I декларації) 

 

 

 

 

18.18

Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п.18 цього розділу 

 

 

 

 

19

Сума ПДФО самостійно сплачена платником податку до бюджету протягом року з зазначених доходів, визназчених у (пп.15.15; 16.16; 17.17; 18.18) 

 

 

 

 

20

Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 1.2  Розділу I декларації (сума п.п.15.15; 16.16; 17.17; 18.18)  

 

 

 

 

21**

Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 1.2  Розділу I декларації (сума п.п.15.15; 16.16; 17.17; 18.18  - п.19 цього розділу)  

 

 

 

 

Інші доходи отримані платником ПДФО, які не вішли у попередні додатки цього розрахунку (код бюджетної класифікації 11010100).

 

 

         рядка

Алгоритм розрахунку

Сума (грн.)

 

 

визначені платником

за наслідками перевірки

 

 

22

Сума оподатковуваного доходу, з якого слід сплатити ПДФО до бюджету за ставкою 0% (доходи, зазначені у п. 1.2 Розділу I декларації) 

 

 

 

 

22.22

Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п.22 цього розділу

 

 

 

 

23

Сума оподатковуваного доходу, з якого слід сплатити ПДФО до бюджету за ставкою 5% (доходи, зазначені у п. 1.2 Розділу I декларації) 

 

 

 

 

23.23

Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п.23 цього розділу 

 

 

 

 

24

Сума оподатковуваного доходу, з якого слід сплатити ПДФО до бюджету за ставкою 15% (доходи, зазначені у п. 1.2 Розділу I декларації) 

5833 (5000+833)

5833

 

 

24.24

Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 24 цього розділу 

 

 

 

 

25

Сума оподатковуваного доходу, з якого слід сплатити ПДФО до бюджету за ставкою 30% (доходи, зазначені у п. 1.2 Розділу I декларації) 

 

 

 

 

25.25

Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п.25 цього розділу 

 

 

 

 

26

Сума ПДФО самостійно сплачена платником податку до бюджету протягом року з зазначених доходів, визназчених у пп.22.22; 23.23; 24.24; 25.25 цього розділу

200

200

 

 

27

Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 1.2  Розділу I декларації (сума п.п.22.22; 23.23; 24.24; 25.25 цього розділу)  

674,95   5833,0*0,15=874-95-200=674,95

674,95

 

 

28

Сума доходів одержаних за кордоном або з іноземних держав, з який  слід сплатити ПДФО до бюджету за ставкою 15% (доходи, зазначені у п.1.4 розділу 1 декларації)

 

 

 

 

29

Сума ПДФО з іноземних доходів (п.28 цього розділу)

 

 

 

 

30***

Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 1.2  та п.1.4 Розділу I декларації (сума п.27 + п.29 цього розділу) - п.26 цього розділу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Позитивне значення цього підрахунку відповідає податковому зобов'язанню платника податку із сплати до бюджету сум ПДФО. Від'ємне значення відповідає сумі ПДФО, що належить до повернення платнику податку з бюджету

 

 

***Сума ПДФО з іноземного доходу, сплаченого за кордоном, зараховується відповідно до пп. 9.9.5 п.9.9 ст.9 Закону №889

 

 

######################################################################################################################

 

 

 

 

Розділ IV

 

 

(податкове зобов'язання)

 

 

         рядка

Алгоритм розрахунку

Сума (грн.)

 

 

визначені платником

за наслідками перевірки

 

 

1

Сума податку з доходів фізичних осіб до повернення з бюджету у зв'язку з нарахуванням податкового кредиту (п.3 Розділу I, п.1 Розділу II, п.30 Розділу III інші доходи код 11010100)

  225,05                                  674-95-900= - 225,05

  125,05                                  674-95-800= - 225,05

 

 

2

Податкове зобовязання (або від'ємне значення) платника податку із сплати до бюджету (або повернення з бюджету) сум податку з доходів фізичних осіб (п.8 Розділу III код 11011200)

 

 

 

 

3

Податкове зобовязання (або від'ємне значення) платника податку із сплати до бюджету (або повернення з бюджету) сум податку з доходів фізичних осіб (п.14 Розділу III код 11011300)

 

 

 

 

4

Податкове зобовязання (або від'ємне значення) платника податку із сплати до бюджету (або повернення з бюджету) сум податку з доходів фізичних осіб (п.21 Розділу III код 11011400)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок стверджую

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              особистий підпис фізичної 

особистий підпис особи,  

 

 

 

               особи - платника податку 

уповноваженої на заповнення декларації 

 

 

 

"___" ____________ 2010 р.

"___" ____________ 2010 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок перевірено:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інспектор 

___________________________

 

 

 

 

(П. І. Б., підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу (сектору) 

 

 

 

 

 

 

(П. І. Б., підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджую:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник ДПІ  

 

 

 

 

 

(П. І. Б., підпис)