Повідомлення

 

Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну труб сталевих безшовних обсадних і насосно-компресорних незалежно

від країни походження та експорту

 

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) розглянула подані Міністерством економіки України (далі – Міністерство) звіт, матеріали та висновки про результати спеціального розслідування щодо імпорту в Україну труб сталевих безшовних обсадних і насосно-компресорних незалежно від країни походження та експорту, і за результатами розгляду встановила таке:

протягом періоду розслідування (2004 - 2006 рр.) імпорт в Україну труб сталевих безшовних обсадних і насосно-компресорних незалежно від країни походження та експорту зростав, і це зростання відбувалось на таких умовах і в таких обсягах, що заподіювало шкоду національному товаровиробникові;

національні інтереси вимагають застосування до такого імпорту спеціальних заходів.

Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статті 16 Закону України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" (далі – Закон), Комісія прийняла рішення від 23.07.2008 № СП–182/2008/143-31, згідно з яким застосувала незалежно від країни походження та експорту спеціальні заходи щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис:

труби із сталі безшовні обсадні та насосно-компресорні з зовнішнім діаметром не більш як 406,4 мм (далі – Товар), який класифікується згідно з УКТЗЕД за кодом                    7304 29 11 00.

Спеціальні заходи застосовуються шляхом запровадження квотування імпорту в Україну Товару.

Спеціальні заходи застосовуються строком на 3 роки – з 01.10.2008 по 30.09.2011.

Річний обсяг спеціальної квоти на імпорт в Україну Товару становить 14 504 тони.

Відповідно до частини четвертої статті 18 Закону здійснюється поступова лібералізація застосованих спеціальних заходів шляхом збільшення річного обсягу спеціальної квоти на 5 % - до 15 230 тон на другий річний період, та на 10 % - до 15 955 тон на третій річний період.

Річні обсяги спеціальної квоти розподіляються наступним чином:

 

Країна експорту

Квота на перший річний період

(01.10.2008 - 30.09.2009), тон

Квота на другий річний період

(01.10.2009- 30.09.2010), тон

Квота на третій річний період

(01.10.2010- 30.09.2011), тон

Російська Федерація

10 311

10 827

11 342

Австрія

2 125

2 231

2 337

Польща

955

1 003

1 051

Румунія

181

190

200

Словаччина

148

156

163

Індія

63

66

69

КНР

42

44

46

Інші країни

679

713

747

 

Квотування імпорту в Україну Товару здійснюється шляхом видачі Міністерством спеціальних ліцензій.

Митне оформлення Товару здійснюється на підставі спеціальної ліцензії, виданої відповідно до наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 01.08.2002 № 232 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.08.2002 за № 685/6973).

Імпорт в Україну Товару має супроводжуватися поданням спеціальної ліцензії та сертифікату походження.

Рішення Комісії від 23.07.2008 № СП-182/2008/143-31 набуває чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі