ЩОДО ДЕКЛАРАЦІЙ ПРО МАЙНОВИЙ СТАН ТА ДОХОДИ ЗА 2011 р.

 

 

Статтею 67 Конституції України визначено, що громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан.

Подання декларації – це не лише конституційний обов’язок кожного громадянина, але і можливість добровільної сплати податків, від яких залежить соціально-економічний розвиток регіонів та добробут громадян.

Обов’язок подання декларації у громадян-платників податку на доходи фізичних осіб виникає у разі отримання ними протягом звітного періоду різних видів оподаткування доходів, зокрема у випадку, якщо при нарахування чи виплаті доходів податок не утримувався (пп. 168.1.3. Податкового кодексу України), або якщо доходи були одержані від особи, яка не є податковим агентом та іноземні доходи (пп. 168.2.1 п.168.2 ст.168 Кодексу).

При цьому іноземним доходом (пп. 14.1.55 п.14.1.55 ст.14 Кодексу) є будь-який дохід, отриманий резидентами, у т.ч. від будь-яких видів їх діяльності за межами митної території України, включаючи проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші види пасивних доходів, спадщину, подарунки, виграші, призи, доходи від виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими та трудовими договорами, від надання резидентам в оренду (користування) майна, розташованого за межами України, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до розташованих за межами України портів, доходи від продажу майна, розташованого за межами України, дохід від відчуження інвестиційних активів, у т.ч. корпоративних прав, цінних паперів тощо; інші доходи від будь-яких видів діяльності за межами митної території України або територій, непідконтрольних митним органам.

Для декларування громадянами своїх доходів у 2012 році діє нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 07.11.11 № 1395, який зареєстрований у Міністерстві  юстиції України 27.12.2011 за № 1532/20270 (нову форму податкової декларації можна отримати в Генконсульстві).