НОВИНИ З УКРАЇНИ

 

9 вересня 2010 р.

 

Віктор Янукович підкреслює, що вибори 31 жовтня мають відбутися відповідно до міжнародних стандартів.

 

За матеріалами Прес-служба Президента України

 

Забезпечення належної організації та проведення 31 жовтня 2010 року чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів є актуальним питанням сьогодення, наголошує Президент України.“Для нас гідне проведення виборів 31 жовтня – справа честі”, – підкреслив Президент України Віктор Янукович під час засідання Ради регіонів у м. Буча Київської області.

Президент підкреслив, що питання законності, відкритості та прозорості проведення виборчої кампанії до місцевих рад є одним з його найголовніших пріоритетів, додавши, що як Глава держави взяв на себе зобов’язання забезпечити незворотність демократичних перетворень у нашій державі та запевнив, що зробить для цього все від нього залежне.

Так, Глава держави вимагає від керівників правоохоронних органів забезпечення законності та правопорядку під час проведення виборчої кампанії, у день голосування та визначення результатів волевиявлення людей. Президент підкреслив, що очікує негайного реагування на будь-які випадки порушення виборчого законодавства, обмеження прав і свобод учасників виборчого процесу, а також вимагає безумовного забезпечення права громадян на судовий захист їх виборчих прав.

Президент підкреслив, що вимагає від усіх посадових і службових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування не втручатися в діяльність виборчих комісій та керуватися виключно положеннями закону, а також наголосив на необхідності здійснення органами ведення Державного реєстру виборців усіх дій для вдосконалення списків виборців.

http://www.president.gov.ua/news/18070.html

 

President: October 31 election must be in line with international standards

 

"Worthy election on October 31 is a matter of honor for us," said President Viktor Yanukovych at the field meeting of the Council of Regions in Bucha, Kyiv region.

The President stressed that questions of legality, openness and transparency of the election to local councils are his top priority, adding that as President, he has committed himself to ensuring the irreversibility of democratic transformations in our country.

On the eve of the election, Viktor Yanukovych stressed some fundamental conditions that would allow holding it in line with international standards.

In particular, President Yanukovych requested chairmen of law enforcement authorities to ensure law and order during the election campaign, on the election day and during counting the votes. He stressed that he expects immediate response to any violation of the electoral legislation or restriction of rights and freedoms of voters, and demands unconditional protection of citizens’ right to assert their rights in court.

The President stressed that he demands all officers and employees of central and local governments to refrain from interfering in the work of election commissions and obey the law.

The President reminded regional governors of their direct responsibility for providing commission members with premises, transportation and communication.

 

http://www.president.gov.ua/en/news/18070.html

 

 

Президент України наголошує на неприпустимості нецільового використання бюджетних коштів

 

За матеріалам Прес-служба Президента України

 

Президент України Віктор Янукович наголошує на неприпустимості нецільового використання бюджетних коштів.

Глава держави звертає увагу на важливість реалізації вже визначених національних проектів, які мають “змінити обличчя нашої країни”. Йдеться, зокрема, про нову енергетику, спрямовану на зміцнення енергобезпеки України, та забезпечення стійкості нашої енергетичної системи. 

Важливим напрямком національних проектів Президент називає ті з них, що стосуються забезпечення нової якості життя – достойного житла, якісного медичного обслуговування, переходу на сучасні стандарти освіти, за якими наразі ведеться робота. “По всіх цих напрямках ми сьогодні працюємо”, – наголосив Глава держави, додавши, що відповідні проекти обов’язково будуть реалізовані.

Серед національних проектів він назвав також ті, що стосуються побудови інфраструктури у рамках підготовки до Євро–2012. Щодо проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу, Глава держави відзначив: “Ми вже майже увійшли в  графік, але роботи ще дуже багато, і ми її будемо тільки підсилювати”.

Окремо Президент нагадав про важливість реалізації проекту “Олімпійська надія – 2022”, який має розвинути та закріпити участь України  у спортивних подіях світового масштабу. “Вважаємо, що це реально здійснити”, – переконаний Віктор Янукович.

“Я розглядаю всі ці проекти як майданчик реального втілення реформ в Україні”,  -  заявив Президент, додавши, що йдеться також про кроки, які відповідають найбільш нагальним потребам реформування національної економіки.

 

http://www.president.gov.ua/news/18069.html

 

President demands rational use of public funds

 

President of Ukraine Viktor Yanukovych emphasizes inadmissibility of misuse of public funds and demands strict state control over the use of public funds. According to him, the resource available in the state must be appropriated for solving urgent problems.

The President also drew attention to the importance of national projects already identified, which will "change the face of our country." He reminded that basic directions of such projects include building the new energy policy, aimed at strengthening energy security of Ukraine, and sustainability of our energy system.

The President also pointed to importance of realizing a national project on improving the quality of citizens’ life – building decent housing, ensuring quality health care, transition to modern standards of education. "We are working today in all these directions," he said, adding that these projects must be realized.

Another important set of projects is those related to the development of infrastructure in preparation for Euro 2012. "We have almost caught with the schedule, but there is still a lot of work,” he said.

Separately, President Yanukovych reminded of the importance of realizing the Olympic Hope 2022 project, which aims to develop and ensure Ukraine's capabilities in participation in worldwide sporting events. "We believe that it is achievable," Viktor Yanukovych said.

"I see all these projects as a platform for real implementation of reforms in Ukraine," President Yanukovych said, adding that it also includes the steps to address the most pressing needs of the national economy.

 

http://www.president.gov.ua/en/news/18069.html

 

 

13 вересня 2010 р.

 

Президент України високо оцінює проведені сьогодні переговори з президентом Європейської Ради Германом Ван Ромпеєм

 

За матеріалами  Прес-служба Президента України

 

Президент України Віктор Янукович високо оцінює проведені переговори з президентом Європейської Ради Германом Ван Ромпеєм. “Ключовими питаннями нашої зустрічі були переговори щодо інтеграції України в Європейський Союз та підписання угоди про асоціацію, – сказав Глава Української держави під час прес-конференції після завершення зустрічі. – Ми намагаємося підготувати такий документ, який би не мав аналогів у практиці Євросоюзу”. Саме тому, підкреслив Віктор Янукович, дуже важливим є змістовне наповнення майбутньої угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Глава держави зазначив, що для України поняття євроінтеграції означає, насамперед, реалізацію внутрішніх структурних реформ, покликаних змінити якість життя країни та підняти її до європейського рівня. “Тому ми вдячні ЄС за підтримку та практичну допомогу, яка надається Україні у цьому зв’язку”, – підкреслив Віктор Янукович.

На переконання президента Європейської Ради, про готовність України розвиватися  та шукати належні виходи із ситуації свідчить також досягнута з МВФ угода щодо програми “стенд-бай”. За словами Ван Ромпея, виконання критеріїв цієї угоди також дасть можливість ЄС просуватися у питанні надання Україні макроекономічної допомоги. “Ми маємо з Україною спільні базові цінності, на яких будується наше суспільство – демократія, верховенство права, повага до прав людини”, – підкреслив Ван Ромпей.

Президент ЄР окремо наголосив на важливості проведення в Україні чесних та відкритих місцевих виборів 31 жовтня. У цьому контексті він подякував Президенту України за його ініціативу щодо внесення поправок до закону про місцеві вибори.

 

http://www.president.gov.ua/news/18119.html

 

 

President Yanukovych pleased with his today's talks with European Council President Van Rompuy

 

President Viktor Yanukovych is pleased with the level of his talks with President of the European Council Herman Van Rompuy. "The key issues of our meeting were Ukraine's integration into the European Union and signature of the Association Agreement,” President Yanukovych said at a press conference after the meeting. “We are trying to prepare the document, which has no analogues in the practice of the European Union”, he said, adding that it is very important to fill the future free trade area agreement between Ukraine and the EU with practical content.

"We promote a free trade zone, which would involve gradual economic integration of Ukraine into the EU market", President Yanukovych said.

"We have a common vision of the process," he said. It means realization of the complex system of reforms in Ukraine with the support of the EU.

The Head of State noted that Ukraine's integration concept means, above all, implementation of domestic structural reforms, designed to change the quality of people’s life and raise it to the European level. "So we are grateful to the EU for the support and practical assistance it provides to Ukraine in this regard," Viktor Yanukovych stressed.

"We see a period of political stability in Ukraine today, which is based on strong cooperation between the President, Government and parliamentary coalition. This gives Ukraine the opportunity to move forward in implementing important reforms,” said Herman Van Rompuy.

According to the President of the European Council, Ukraine's readiness to develop and find the appropriate way out is also demonstrated by the fact that it has reached the stand-by agreement with the IMF. According to Herman Van Rompuy, implementation of the agreement will also enable the EU to provide macroeconomic assistance to Ukraine.

The President of the European Council stressed that Ukraine is a European state. "We have got common basic values with Ukraine, upon which we build our societies – democracy, rule of law, respect for human rights," Mr. Van Rompuy said.

Mr. Van Rompuy emphasized the importance of honest and transparent local elections in Ukraine on October 31. In this context, he thanked the President of Ukraine for his initiative to amend the law on local elections.

 

http://www.president.gov.ua/en/news/18119.html