24 серпня 2010 р.

 

УКРАЇНА ВІДЗНАЧАЄ 19 РІЧНИЦЮ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

 

ПРЕЗИДЕНТ І ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР УКРАЇНИ ПРИВІТАЛИ НАРОД УКРАЇНИ З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

 

Дорогі мої співвітчизники!

Від щирого серця вітаю вас з великим святом – Днем Незалежності України.

19 років тому з великою надією та вірою ми прийняли виклик долі – стали на шлях створення та розбудови власної незалежної держави. Особливістю сьогоднішнього часу, коли ми переходимо вже в 20-й рік Незалежності, є те, що влада робить усе для здобуття Україною економічної незалежності. Бо справжня незалежність ґрунтується саме на цьому фундаменті.

Моя програма реформ – це програма побудови економічно незалежної Української держави.

Це – програма створення таких підвалин незалежності, за яких «українська незалежна держава» – це були б не просто гарні слова, а стиль життя усього українського народу.

Я працюю над реалізацією судової реформи, щоб  люди могли розраховувати на чесні і справедливі суди, щоб наріжним каменем українського правосуддя був Закон і права людини, а не політика і гроші.

Я працюю над скасуванням драконівської дозвільної системи, яка є магнітом для корупції, яка давить малий і середній бізнес, відлякує іноземного інвестора. Я підтримую і завжди буду підтримувати розвиток сильних і вільних медій, бо це – основа демократії.

Я не дозволю країні звернути з демократичного шляху реформ в угоду егоїстичних інтересів деяких безвідповідальних політиків. Я знаю, що для цього доведеться докласти величезних зусиль і ресурсів, щоб досягти справжньої економічної незалежності.

Я розумію, що шлях який ми обрали, дуже складний і дуже тяжкий. Але нема іншого шляху до справжньої свободи і справжньої незалежності. Нема іншого шляху до тієї незалежної України,  в якій я хотів би, щоб жили наші діти.

Як Президент я буду докладати усіх сил, щоб побудувати таку Україну – справді незалежну, справді процвітаючу, в якій люди можуть жити гідно.

Зі святом вас, дорогі друзі!

З Днем Незалежності!

http://www.president.gov.ua/news/17879.html

 

 

Ukraine celebrates the 19th Anniversary: PRESIDENT'S INDEPENDENCE DAY ADRESS TO THE UKRAINIAN NATION

 

The 24th of august 2010

 

My dear compatriots!

I congratulate you with all my heart on a great holiday – the Independence Day of Ukraine.

19 years ago, with great hope and faith we accepted the challenge of fate – we stepped on the path of creating and building our own independent state. Current times, when we are entering the 20th year of Independence already, are special, because the government is doing everything so that Ukraine gained economic independence. For real independence is based on this foundation.

My program of reforms is a program of building economically independent Ukrainian state.

This is a program of building such foundations of independence, that would allow making "independent Ukrainian state” not just fine words, but the lifestyle of all Ukrainian people.

I'm working on implementation of judicial reform, so that people could count on honest and fair courts, so that the law and human rights became the cornerstone of Ukrainian justice – not politics or money.

I'm working on the abolition of the draconian licensing system, which is a magnet for corruption, which oppresses small and medium business, and deters foreign investors. I support the development of strong and free media, and always will, because it is the foundation of democracy.

I will not permit the country abandoning the path of democratic reforms in pursuit of selfish interests of some irresponsible politicians. I know that achieving genuine economic independence will demand huge efforts and resources.

I understand that the path we have chosen is very difficult and very hard. But there is no other way towards true freedom and true independence. There is no other way to the independent Ukraine, which I would like our children to live in.

As President, I will make every effort to build such a Ukraine – truly independent, truly prosperous, where people can live in dignity.

Congratulations to you, dear friends!

Happy Independence Day!

 

 

ПРИВІТАННЯ ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ МИКОЛИ АЗАРОВА З НАГОДІ ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

 

24 серпня 2010, Департамент інформації та масових комунікацій Секретаріату КМУ

 

Дорогі громадяни України!

Вітаю вас з Днем незалежності!

У цей святковий день особливо хочеться підкреслити, що державна незалежність — це не випадковий подарунок долі і не амбіції владної еліти.

Це велика відповідальність і важка робота.

Адже в останні роки ми всі були свідками того, як некомпетентна, слабка влада поставила державу на межу існування. Так звані найбільші поборники незалежності своїми справами знехтували Конституцією, знекровили економіку, обвалили національну валюту, втягли країну у газову кабалу, зруйнували імідж незалежної України в світі.

Хто б рахувався з такою Україною? Хто б її поважав? Чи залишалася би незалежною держава, яка всім заборгувала і неспроможна розрахуватись?

Народ України вчасно зрозумів, що патріотизм і зміцнення незалежності — це не гучні слова, а щоденні справи.

Влада, від Києва до кожного села, має бути єдиною, сильною, професійною.

Час, коли ламалися списи у політичних баталіях, нічого доброго людям не дав.

Час примножити безцінний капітал незалежності, забезпечити для наступних поколінь європейське майбутнє — настав.

Переконаний, тепер кожен громадянин України зрозумів, що тільки злагодженою роботою, відкинувши розбрат, можна розбудовувати незалежну Україну.

Я вірю, що це завдання під силу Українському народові.

Із святом вас, шановні співвітчизники!

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=243601073&cat_id=243453369

 

 

CONGRATULATIONS OF THE PRIME MINISTER OF UKRAINE MYKOLA AZAROV ON THE INDEPENDENCE DAY OF UKRAINE

 

The 24th of august 2010, Department of Information and Communications of the Secretariat of the CMU

 

 Dear citizens of Ukraine!

I congratulate you on Independence Day!

On this holiday, I particularly wish to emphasize that national independence - is not a random fate gift or ambition of ruling elites.

This is the big responsibility and hard work.

Indeed, in recent years we were the witnesses of how the incompetent, weak government has put the State to the brink of existence. The so-called biggest protagonists of independence by their own affairs ignored the Constitution, have diluted the economy, have caved the currency, have got the country into the gas bondage, have destroyed the image of independent Ukraine in the world.

Whoever would consider with such Ukraine? Who would respect it? Would it remain the independent State, being in debt and unable to pay?

The people of Ukraine realized in time that patriotism and strengthening of the independence are not bluster, but daily affairs.

The authorities, from Kyiv to each village must be united, strong, and professional.

The time, when the spears were broken in political battles, did not give nothing good to people.

The time to increase the invaluable capital of the independence, to provide for next generations a European future - has come.

I am sure that now every citizen of Ukraine understands that only by coordinated the work, having rejected the contention, we can build the independent Ukraine.

I believe that this task can be accomplished by Ukrainian people.

Congratulations to you, dear compatriots!

 

25 серпня 2010 р.

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРІОРІТЕТНИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ РОЗПОЧНЕТЬСЯ ВЖЕ СЬОГОНІ  - ВІКТОР ЯНУКОВИЧ

 Прес-служба Президента України

 

Президент України Віктор Янукович візьме реалізацію пріоритетних національних проектів під свій патронат.

Таку пропозицію Глава держави висловив на засіданні Комітету з економічних реформ. «Без сумніву, ці проекти будуть неодмінно реалізовані, і їхня реалізація почнеться, умовно кажучи, вже сьогодні. Завтра буде створено відповідні механізми. Ми вже ведемо переговори, і інвестори дійсно чекають запрошень. Тому я хотів би запропонувати Комітету з економічних реформ, щоб ці проекти і їхня реалізація здійснювалися під моїм патронатом», – сказав Президент.

Глава держави зазначив, що найближчим часом будуть здійснені конкретні кроки у напрямку роботи з інвесторами. Насамперед, у короткі строки має бути зроблено презентацію цих проектів інвесторам. «Це повинно бути зроблено у дуже стислий термін», – сказав В.Янукович.

http://www.president.gov.ua/news/17901.html

 

 

ПРЕЗИДЕНТ ВИЗНАЧАЄ ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРІОРИТЕТНИХ РЕФОРМ

Укрінформ

Комітет з економічних реформ розглянув низку національних проектів, які Главі держави Віктору Януковичу запропонував народний депутат України Владислав Каськів.

Як зазначив Президент, реалізація цих проектів може якісно змінити обличчя України, відкрити для неї нову перспективу, матиме вирішальне значення для економічної безпеки та гуманітарного розвитку. "Ці проекти отримають статус національних, і кожен буде доведений до успішного завершення", - запевнив В. Янукович.

Він окреслив національні пріоритети, в рамках яких реалізовуватимуться ці проекти. Йдеться про нову енергетику, а отже, відповіді на питання забезпечення енергобезпеки України; нову якість життя, де мають бути розв'язані питання доступного житла, якісного медичного обслуговування, переходу до світових стандартів освіти, вирішення проблем довкілля тощо.

Ще одним пріоритетом Президент назвав розвиток інфраструктури. На переконання Глави держави, надзвичайно важливим є розгляд проекту "Олімпійська надія - 2022".

В.Янукович зауважив, що розглядає національні проекти як майданчики реального втілення та досягнення практичного результату реформ в Україні. Президент окремо наголосив, що під час реалізації національних проектів мають бути продемонстровані кращі практичні результати роботи з внутрішніми та зовнішніми інвесторами.

http://www.ukrinform.ua/ukr/order/?id=930811

 

PRESIFENT CHOOSES NATIONAL PROJECTS FOR PRIORITY IMPLEMENTATION

 

Ukrinform

 

    This was disclosed by Vladyslav Kaskiv, leader of the team for national projects of the Committee.

First in importance among these projects, according to Kaskiv, is the construction of the Black Sea terminal to receive 10 billion cubic meters of liquefied gas. The terminal will break the current total dependence of Ukraine on the monopoly supplier of natural gas.

The second project is the construction in Crimea and in Zaporizhzhia region of wind and solar power plants, which would produce 2,000 MW of energy.

The list of priority national projects comprised the social housing construction program worth about 3-4 thousand UAH per square meter, construction of modern systems for processing household waste, the program on providing people with high-quality water, the program to improve the quality of maternal and child health care.

Other priority national projects are those for the formation of strategic plans of urban development, the development of winter tourism infrastructure in Western Ukraine to implement the intention of this country to host the Winter Olympics in 2022, as well as the project to create high-speed rail link between Kyiv and the international airport Boryspil.

http://www.ukrinform.ua/eng/order/?id=196398&ulq=national%20projects

 

 

 

26 cерпня ц.р.

 

ОБСЯГ ЕКСПОРТУ ЗЕРНОВИХ З ПОЧАТКУ ПОТОЧНОГО МР З УКРАЇНИ СТАНОВИВ 1,619 МЛН ТОНН

 

Укрінформ

 

Обсяг експорту зернових з початку поточного МР (липень і 25 днів серпня) з України становив 1,619 млн тонн, при тому, що минулого року за аналогічний період було експортовано 3,946 млн тонн, тобто в 2,4 раза більше.

Пшениці в цей період експортовано більш ніж в 3 рази менше, ніж було вивезено зернових у 2009 р. Так, за вказаний період 2009 р. було експортовано 1,791 млн тонн, в 2010 р. - 505 тис. тонн.

Міністр аграрної політики України Микола Присяжнюк вважає, що уряд України поки не буде розглядати можливість впровадження квот на експорт зерна.

http://www.ukrinform.ua/ukr/order

 

 

1.619 MILLION TONS OF GRAIN EXPORTED THIS MY - EXPERT

 

Ukrinform

 

The volume of grain exports from Ukraine since the beginning of this marketing year (25 days of August plus July) has totaled 1.619 million tons, despite the fact that last year over the same period 3.946 million tons were exported, or 2.4 times more.

Grain export in this period more than 3 times less then was exported than in 2009. Thus, during the said period in 2009, 1.791 million tons were exported, and this year - 505 thousand tons.

The Minister of Agrarian Policy of Ukraine Mykola Prysiazhniuk reported earlier, the Government would not consider soon the possibility of introducing quotas on grain exports.

 

http://www.ukrinform.ua/ukr/order

 

 

27 серпня 2010 р.

 

В СИНГАПУРІ ЗАВЕРШИЛИСЯ I ЮНАЦЬКІ ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ          

 

Прес-служба Міністерства України у справах сім’ї молоді та спорту  

 

26 серпня 2010 року в Сингапурі завершилися І Юнацькі Олімпійські ігри.

На старти вийшли 3 522 спортсмени (1 846 юнаків та 1 676 дівчат) віком від 14-18 років, які представляли 204 країни світу.

Протягом 12 днів юні атлети у 26 олімпійських видах спорту розіграли 201 комплект нагород.

Україну на престижних стартах представляли 55 юних олімпійців, які змагалися у 18 видах спорту та вибороли 35 медалей, з яких 10 золотих, 9 срібних та 16 бронзових.

Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Равіль Сафіуллін привітав українських спортсменів з вдалими виступами та побажав не зупинятися на досягнутому і підкорювати все нові та нові вершини Олімпійського олімпу.

http://www.kmu.gov.ua/sport/control/uk/publish/article?art_id=120153&cat_id=45327

 

 

 

UKRAINIANS GRAB 35 MEDALS AT SINGAPOURE 2010 YOUTH OLYMPIC GAMES

 

Ukrinform

 

Ukraine's junior team has won 35 medals at the 1st Singapore 2010 Youth Olympic Games, of which 10 are golden, 9 silver and 16 bronze, according to the National Olympic Committee of Ukraine (NOCU).

Аt the Games in Singapore Ukraine was represented by 55 young athletes competed in 18 events.

http://www.ukrinform.ua/eng/order/?id=196439&ulq=olympic%20games