НОВИНИ З УКРАЇНИ

10-12 липня 2010 р.

 

СПІЛЬНА ЗАЯВА ЗА ПІДСУМКАМИ НЕФОРМАЛЬНОЇ ЗУСТРІЧІ ШЕСТИ ГЛАВ ДЕРЖАВ СПІВДРУЖНОСТІ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ (М. ЯЛТА, 10 ЛИПНЯ 2010 РОКУ)

Прес-служба Президента України

Ми, Президент Азербайджанської Республіки І.Г.Алієв, Президент Республіки Вірменії С.А.Саргсян, Президент Республіки Білорусь О.Г.Лукашенко, Президент Республіки Казахстан Н.А.Назарбаєв, Президент РФ Д.А.Медведєв, Президент України В.Ф.Янукович, Голова  Виконавчого комітету - Виконавчий  секретар СНД С.М.Лебедєв, глави держав – учасників Співдружності Незалежних Держав, позитивно оцінюємо підсумки неформальної зустрічі в Україні, у ході якої були обговорені питання економічного й інвестиційного співробітництва в рамках СНД, а також перспективи реалізації спільних проектів розвитку транспортної й туристичної інфраструктури, у тому числі на регіональному рівні.

Заявляємо, що забезпечення росту рівня життя громадян і поліпшення їхнього добробуту є найважливішими завданнями СНД у сучасних умовах, а також вважаємо активізацію економічної взаємодії пріоритетом діяльності Співдружності.

Особливої уваги було приділено питанню лібералізації торгівлі між нашими країнами. Досягнуто домовленості продовжити активну роботу над новим Договором про зону вільної торгівлі й розглянути цю тему на черговому засіданні Ради глав держав СНД.

 З огляду на наявний позитивний досвід, з метою забезпечення стійкого розвитку всіх країн Співдружності, заявляємо про необхідність подальшого розвитку в рамках СНД програм соціально-економічного співробітництва на довгострокову перспективу.

 Підтверджуємо намір брати активну участь у реалізації важливих інфраструктурних проектів.

У цьому контексті вважаємо корисним конструктивний обмін думками, що відбувся, щодо розвитку міжнародних транспортних коридорів, а також можливої взаємовигідної участі в проектах зацікавлених держав Співдружності.

Відзначаємо доцільність спільної реалізації  інвестиційних проектів розвитку, спрямованих на  розширення мережі курортно-оздоровчих, лікувальних і інших об'єктів країн Співдружності.

У рамках виконання Рішення Глав держав від 8 травня 2010 року про оголошення 2012 року Роком спорту й здорового способу життя в Співдружності Незалежних Держав, а також з огляду на підготовку до проведення в Україні в 2012 році чемпіонату Європи з футболу й у Росії в 2014 році - Зимових Олімпійських Ігор у місті Сочі, відзначаємо доцільність спільної участі зацікавлених сторін у будівництві й модернізації стадіонів, спортивних споруд і необхідної інфраструктури.

 

Вітаємо також проведення чемпіонату світу з хокею в Мінську у 2014 році.

Заявляємо про підтримку ініціативи проведення в Києві у квітні 2011 року Міжнародної конференції «Двадцять п'ять років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього», присвяченої подоланню наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, включаючи питання перетворення об'єкта «Укриття» в екологічно безпечну систему.

http://www.president.gov.ua/news/17625.html

 

JOINT STATEMENT OF CIS LEADERS FOLLOWING THEIR INFORMAL MEETING IN YALTA

Press office of the President of Ukraine

We, President of Azerbaijan Aliev, President of Armenia Sargsyan, President of Belarus Lukashenko, President of Kazakhstan Nazarbayev, President of Russia Medvedev, President of Ukraine Yanukovych, Chairman of the Executive Committee – CIS Executive Secretary Lebedev, heads of member states of the Commonwealth of Independent States, assess positively the results of the informal meeting in Ukraine, during which issues of economic and investment cooperation within the CIS and prospects of joint projects in transportation and tourism infrastructure, including those at the regional level, were discussed.

We declare that the growth of living standards of citizens and improvement of their welfare are the most important tasks of the CIS in modern environment and consider intensification of economic cooperation the priority of the Commonwealth.

Particular attention was dedicated to liberalization of trade between our countries. It was agreed to continue active work on the new Agreement on free trade area and consider this issue at the next Summit of the CIS.

Given the existing positive experience, aiming to ensure sustainable development of all countries of the Commonwealth, we affirm the need for further development of a long-term social-economic cooperation within the CIS framework.

We assert the intention to participate actively in the implementation of important infrastructure projects.

In this context, we believe that the conducted constructive exchange of views on development of international transport corridors and possible mutually beneficial participation in projects by the interested member states of the Commonwealth was useful.

We point out the feasibility of joint implementation of investment projects aimed at expanding the network of resort and recreation, medical and other facilities in the Commonwealth countries.

In the framework of execution of the decision of the Heads of State of May 8, 2010 to declare 2012 the Year of Sport and Healthy Life in the Commonwealth of Independent States, and with regard to preparations in Ukraine to host 2012 European Football Championship and in Russia – the 2014 Winter Olympic Games in Sochi, we highlight feasibility of joint participation of the interested parties in the construction and modernization of stadiums, sports facilities and other necessary infrastructure.

We also welcome conducting Hockey World Championship in Minsk in 2014.

We expresses support to the initiative to hold International Conference "Twenty-five years of the Chernobyl disaster. Security of the Future” on April 2011 in Kyiv, dedicated to overcoming the consequences of the Chernobyl accident, including the question of transforming the Shelter into an environmentally safe system.

http://www.president.gov.ua/en/news/17625.html

 

 

УКРАЇНСЬКА СКУЛЬПТОРКА ОТРИМАЛА ПРЕСТИЖНУ БРИТАНСЬКУ НАГОРОДУ

Укрінформ

25-річна киянка Юлія Подольська одержала престижну британську нагороду "Bronze Age Young Sculptor Award". Вручення відбулося на традиційній літній виставці Товариства жінок-митців у лондонській галереї Молл, повідомляє УКРІНФОРМ з посиланням на Deutsche Welle.

Приймаючи нагороду з рук принцеси Кентської, українка розповіла, що вперше подала свою роботу на виставку у Великобританії. "Я була просто приголомшена, коли дізналася, що перемогла. Це - просто чудово одержати таке визнання моєї роботи", - сказала вона. Юлія подала на виставку три роботи, переможцем стала скульптура під назвою "Вагітна жінка".

Цими вихідними виставка Юлії Подольської відкрилася у Галереї мистецтв міста Рай на півдні Англії. На виставці представлено найновіші роботи української скульпторки - це малі абстрактні форми, низка погрудь і фігур із бронзи та натуральних матеріалів, знайдених мисткинею на природі.

http://www.ukrinform.ua/ukr/order/?id=914908

 

УКРАЇНА ПРОДОВЖУЄ НАРОЩУВАТИ ЕКСПОРТ

Укрінформ

У січні-травні імпорт товарів перевищив експорт на $2 100,3 млн. Про це УКРІНФОРМу повідомив Державний комітет статистики.

Протягом січня-травня 2010 року сальдо торгівлі товарами поліпшилося на $190 млн порівняно з січнем-травнем 2009 року (січень-травень 2009 року - негативне сальдо $2 290,3 млн).

Експорт товарів у січні-травні становив $18 769 млн, при цьому він збільшився на 31,4% порівняно з січнем-травнем 2009 року.

Імпорт товарів у січні-травні становив $20 869,3 млн, збільшившись на 25,9%.

Нагадаємо, що в січні-квітні імпорт товарів перевищив експорт на $1 881,2 млн.

 

Протягом 2009 року сальдо торгівлі товарами поліпшилося на $12 848,2 млн порівняно з 2008 роком (2008 рік - негативне сальдо $18 580,9 млн).

У 2008 році імпорт товарів перевищив експорт на $18 531,9 млн.

Протягом 2008 року сальдо торгівлі товарами погіршилося на $7 210 млн порівняно з 2007 роком (2007 рік - негативне $11 321,9 млн).

 

UKRAINE BOOSTING EXPORT

Укрінформ

Goods import exceeded export by USD 2,100.3 billion in January-May, the State Committee of Statistics reported.

In January-May 2010, the balance of trade in goods improved by USD 190 million, compared with January-May 2009 (i.e. negative balance made up USD 2,290.3 billion in January-May 2009)

Export of products amounted to USD18,768 billion in January-May. At the same time, it rose by 31.4% compared with January-May 2009.

Import of goods made up USD 20,869.3 billion, having grown by 25.9%

According to the Committee, import of goods exceeded export by USD 1,881.2 billion in January-April.

Within 2009, the balance of trade in goods improved by USD 12,848.2 billion against 2008 (i.e. negative balance totaled USD 18,580.9 billion in 2008).

In 2008, import surpassed export by USD 18,531.9 billion.

The balance of trade in goods worsened by USD 7,210 billion during 2008 against 2007 (i.e. negative balance reached USD 11,321.9 billion).

http://www.ukrinform.ua/eng/order/?id=192205