НОВИНИ З УКРАЇНИ

2 липня 2010 р.

 

ВР УХВАЛИЛА ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОЇ ТА ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

 

 02.07.2010 Укрінформ

 

Верховна Рада ухвалила в цілому Закон України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики". Він набуде чинності з дня його опублікування, повідомляє Укрінформ.

Документ підтримали 259 народних депутатів із 279 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом визначаються засади внутрішньої політики України у сферах розбудови державності, розвитку місцевого самоврядування та стимулювання розвитку регіонів, формування інститутів громадянського суспільства, національної безпеки і оборони, в економічній, соціальній і гуманітарній сферах, в екологічній сфері та сфері техногенної безпеки, а також засади зовнішньої політики.

Основними засадами внутрішньої політики у сфері розбудови державності є розвиток демократії шляхом удосконалення механізму державного управління, здійснення парламентського контролю; вдосконалення системи проведення виборів до Верховної Ради та органів місцевого самоврядування тощо.

У сфері національної безпеки й оборони головним є забезпечення життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам у зовнішньополітичній, оборонній, соціально-економічній, енергетичній, продовольчій, екологічній та інформаційній сферах.

Основними засадами внутрішньої політики в гуманітарній сфері визначено реалізацію державної мовної політики на основі норм національного та міжнародного права, забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України, гарантування вільного розвитку, використання і захисту російської, інших рідних мов громадян України тощо.

Забезпечення національних інтересів і безпеки України шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства та захисту суверенітету, територіальної цілісності і непорушності державних кордонів України є основними засадами зовнішньої політики.

Визначення та реалізація засад внутрішньої і зовнішньої політики здійснюються на основі тісної взаємодії та координації зусиль Верховної Ради, Президента і Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади у цьому напрямку.

Контроль за дотриманням засад внутрішньої і зовнішньої політики здійснюється Верховною Радою, Президентом, РНБО, Кабінетом Міністрів, іншими органами державної влади у межах їх повноважень.

 

http://www.ukrinform.ua/ukr/order/?id=910903