22 червня 2011 р. Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 667 “Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”. Постанова набрала чинності 1 липня 2011 р.

З текстом постанови можна ознайомитись на веб-сторінці „Законодавство України” за адресою: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=667-2011-%EF.

Зокрема, положеннями затвердженого Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України (далі – Порядок), передбачено, що іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, медична допомога, в тому числі екстрена, надається за плату, якщо законодавством або міжнародними договорами України не передбачено інше.

При цьому оплата вартості медичної допомоги, наданої іноземцям та особам без громадянства, може здійснюватись у безготівковій формі або готівкою в національній валюті.

У разі укладення іноземцем або особою без громадянства із страховиком-резидентом договору страхування (поліса, свідоцтва, сертифіката), що гарантує оплату вартості медичної допомоги, оплата зазначеної вартості здійснюється страховиком-резидентом шляхом перерахування коштів закладу охорони здоров’я, який надав медичну допомогу, за умови пред’явлення документа для оплати.

У разі укладення договорів про взаємне визнання договорів страхування між страховиком-резидентом та страховиком-нерезидентом гарантування оплати вартості медичної допомоги, наданої іноземцям або особам без громадянства, здійснюється страховиком-резидентом за наявності в іноземця або особи без громадянства відповідного договору страхування.

Оплата вартості медичної допомоги, наданої закладами охорони здоров’я, може здійснюватися також компанією з координації надання медичної допомоги, що провадить діяльність в Україні та зазначена у договорі страхування.

У разі коли вартість медичної допомоги, наданої іноземцю або особі без громадянства, перевищує страхову суму, передбачену договором страхування, іноземець або особа без громадянства сплачують різницю закладу охорони здоров’я, який її надав.

У разі відсутності в іноземця або особи без громадянства договорів страхування, передбачених цим Порядком, а також неможливості документально підтвердити право на одержання безоплатної медичної допомоги в Україні, оплата вартості наданої медичної допомоги, в тому числі екстреної, здійснюється іноземцем або особою без громадянства.

Принагідно повідомляємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. № 567 “Про затвердження Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію”, яка набирає чинності 10 вересня 2011 р., скасовується обов’язкова вимога пред’явлення іноземцем або особою без громадянства при оформленні візи полісу медичного страхування, а також документа про обстеження на вірус імунодефіциту людини.