Комісія при Президентові України з питань громадянства, керуючись ст.23 Закону України „Про громадянство України” та відповідно до п.4 Положення про Комісію, затвердженого Указом Президента України від 27.03.2001 р. №215, висловила вимогу щодо необхідності подання разом з документами, виданими компетентними органами іноземних держав, належним чином оформлених перекладів, які мають бути апостильовані чи легалізовані, або засвідчені консульською посадовою особою.

Враховуючи зазначену вище вимогу Комісії, у разі відсутності в матеріалах справ про вихід з громадянства України, які надійдуть до МЗС України після 1 листопада 2010 року, належним чином засвідчених перекладів іноземних документів, справи буде повернуто на доопрацювання до закордонних дипломатичних установ.