PRESS RELEASE

April 19, 2011

 

On April 19, 2011, upon an initiative of President of Ukraine Mr.Victor Yanukovych, a high-level meeting “Kyiv Summit on safe and innovative use of nuclear energywas held in Kyiv.

The delegations, representing more than 60 states and international organizations, met in Kyiv to discuss the ways to consolidate efforts of international community aimed at enhancing nuclear energy safety and security and preventing technogenic accidents in the future.

The Kyiv summit participants, including 17 Heads of States and Governments, leaders of international organizations, expressed their belief that implementation of  efforts to enhance nuclear safety and security have to continue to be a top priority in all activities related to nuclear energy use. In this regard, Ukraine emphasized that the most effective way in this field is to channel the international cooperation through the innovative use of nuclear energy that is to become a dominant precondition to secure a global regime of operating security and safety for all the states with no exception. See Also

Heads of States and leaders of international organizations advocated the deepening of international cooperation in the field of peaceful, secure and safe nuclear energy use that will contribute to meeting increasing global energy needs, development of new technologies in medicine, agriculture, and other industry sectors of the national economies.

The Chernobyl catastrophe and an accident on the Japanese nuclear power plant Fukushima have proved the necessity to enhance the nuclear energy facilities’ capabilities to counter emergency situations, and have illustrated that mitigation of nuclear incidents requires the international community to gather scientific, technical and resource capabilities.

 

 

ПРЕС - РЕЛІЗ

19 квітня 2011 року

 

19 квітня 2011 року у Києві за ініціативи Президента України В.Януковича відбулася зустріч високого рівня «Київський саміт з питань безпечного та інноваційного використання ядерної енергії».

Делегації більш ніж 60 держав та міжнародних організацій зібралися у Києві, щоб обговорити питання консолідації зусиль міжнародної спільноти щодо зміцнення рівня безпеки ядерної енергетики та запобігання техногенним аваріям у майбутньому.

Учасники Київського саміту, серед яких були 17 глав держав і урядів, керівників міжнародних організацій, висловили переконання, що реалізація зусиль з посилення ядерної безпеки має і надалі залишатися ключовим пріоритетом у всіх видах діяльності у галузі ядерної енергетики. У цьому зв’язку Україна наголосила на тому, що найбільш оптимальним шляхом на цьому напрямі є активізація міжнародного співробітництва у руслі інноваційного використання ядерної енергії, що має стати домінантною передумовою у забезпеченні глобального режиму ядерної експлуатаційної безпеки для усіх без виключення держав.

Держави та міжнародні організації висловилися за поглиблення міжнародного співробітництва у сфері мирного і безпечного використання ядерної енергії, що сприятиме задоволенню зростаючих світових енергетичних потреб, розвитку новітніх технологій сфері медицини, сільського господарства, в інших галузях господарства.  

Чорнобильська катастрофа та аварія на АЕС в Японії засвідчили необхідність підвищення рівня готовності об’єктів ядерної енергетики до надзвичайних ситуацій, а також продемонстрували, що ліквідація наслідків ядерних аварій потребує мобілізації наукового, технічного і ресурсного потенціалу усього міжнародного співтовариства.