Постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2011 року
№ 1123 (набрала чинності 15 листопада 2011 року) внесено зміни до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 року № 905, що додаються.

Зазначену постанову підготовлено Мінсоцполітики на виконання Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 19 травня 2011 року № 3381-VI „Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо особливостей усиновлення окремих категорій дітей”, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 15.06.2011.

З метою приведення положень діючого Порядку у відповідність до згаданого Закону до нього було внесено відповідні зміни.

Довідково: Законом України від 19 травня 2011 року № 3381-VI „Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо особливостей усиновлення окремих категорій дітей” (набрав чинності 11.07.2011) запроваджено, зокрема, такі норми:

- розширено перелік осіб, які не мають права на усиновлення. Такого права позбавлені особи без громадянства; особи, які перебувають у шлюбі з тими, хто не може бути усиновлювачем; та особи, які самі потребують постійного стороннього догляду;

- встановлено, що усиновлення дитини провадиться без згоди батьків, якщо вони протягом двох місяців після народження дитини не забрали її на виховання до себе в сім'ю та запис про них у Книзі реєстрації народжень вчинено відповідно до статті 135 цього Сімейного кодексу (запис про батьків дитини, якщо батьківство, материнство не встановлене);

- до Сімейного кодексу України внесено норму, відповідно до якої іноземці можуть усиновляти дітей, які є громадянами України, лише після досягнення ними 5-річного віку.

- при усиновленні іноземцями всіх рідних братів і сестер в одну сім'ю скасовано обмеження у вигляді обов'язкового річного перебування всіх цих дітей на обліку, як це вимагалось раніше. За Законом достатньо, щоб зазначений термін був витриманий стосовно одного з дітей. Крім того, таке усиновлення (тобто до досягнення дитиною п'яти років, за умови, що вона перебуває на обліку більше року) є можливим у випадку, якщо іноземець, раніше вже усиновив брата чи сестру такої дитини.

З огляду на те, що постановою Кабінету Міністрів України від
 28 березня 2011 року № 346 ліквідовано урядовий орган державного управління з усиновлення та захисту прав дитини, а ці функції передано відповідному центральному органу виконавчої влади, до Сімейного кодексу також було внесено відповідні зміни.

При цьому функції з питань усиновлення передано від Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини, що ліквідується, до Міністерства соціальної політики.

Водночас, вважаємо за доцільне звернути увагу на те, що до Порядку також було внесено низку змін, які не пов’язані зі змінами в Сімейному кодексі, а саме:

- збільшено строк (з п’яти до десяти днів) надсилання Мінсоцполітики запиту до МВС з метою перевірки наявності інформації компрометуючого характеру в правоохоронних органах держави, громадянами якої є іноземці, та держави, на території якої вони проживають, і Генеральному секретаріаті Інтерполу (абзац четвертий пункту 30 Порядку);

- встановлено, що громадяни України, які проживають за межами України, та іноземці, які бажають усиновити дитину, що проживає в Україні, подають до Мінсоцполітики, у пакеті з іншими документами, висновок компетентного органу країни проживання, який підтверджує можливість заявників бути усиновлювачами, у двох примірниках. При цьому закріплено норму, що рекомендації щодо стану здоров'я дитини зазначаються у висновку лише у разі, коли заявникам рекомендовано усиновлення дитини-інваліда, яка страждає на хворобу, внесену до затвердженого МОЗ переліку захворювань, які дають право на усиновлення дитини без дотримання строків її перебування на обліку в Мінсоцполітики, а також дітей віком до п’яти років (абзац перший підпункту 3 пункту 33 Порядку);

- скасовано вимогу передавати в архів особову справу кандидатів в усиновлювачі (громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину, що проживає в Україні) після її зберігання в Мінсоцполітики протягом 10 років. Натомість встановлено, що після зберігання в Мінсоцполітики протягом 10 років зазначені особові справи підлягають знищенню із складанням відповідного акта (абзац другий пункту 43 Порядку);

- визначено порядок надання кандидатам в усиновлювачі інформації про дітей, які менше одного року перебувають на централізованому обліку, а також дітей, які не досягли п’ятирічного віку (пункт 53 Порядку). Зокрема, така інформація надається іноземцям у випадках, якщо кандидат в усиновлювачі є родичем дитини; дитина страждає на хворобу, внесену до затвердженого МОЗ переліку захворювань; кандидати в усиновлювачі бажають усиновити усіх рідних братів і сестер в одну сім'ю, якщо хоча б один з них досяг п’ятирічного віку і більше року перебуває на обліку в Мінсоцполітики.

Іноземцям, бажаючим усиновити братів або сестер раніше усиновленої ними дитини, надається інформація про усіх рідних братів і сестер такої дитини, які перебувають на централізованому обліку. При цьому встановлено, що громадянам України, які проживають за межами України, надається інформація про дітей, які перебувають на централізованому обліку, незалежно від віку дітей та строку їх перебування на такому обліку. Подружжю, один з якого є громадянином України, а другий - іноземцем, надається інформація про дітей, які можуть бути усиновлені іноземцями.

- збільшено строк (з п’яти до десяти днів) розгляду Мінсоцполітики заяв кандидатів в усиновлювачі (громадян України, які проживають за межами України, та іноземців) про надання згоди на усиновлення дитини (абзац третій пункту 77 Порядку);

- запроваджено норму, що кандидатам в усиновлювачі (громадянам України, які проживають за межами України, та іноземцям) може бути відмовлено у наданні згоди Мінсоцполітики на усиновлення дитини у разі, коли вони виявили бажання усиновити дитину віком до п'яти років окремо від інших братів або сестер (абзац третій пункту 78 Порядку).

З повним текстом постанови Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 № 1123 „Про внесення змін до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей” можна ознайомитись на офіційній веб-сторінці Верховної Ради України в розділі „Законодавство України” (http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/1123-2011-%D0%BF).